strona główna                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

Miło nam poinformować, że nasza szkoła jest w trakcie realizacji zadań i przedsięwzięć zawartych w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016- 2020.

W związku z udziałem w programie, biblioteka szkolna otrzymała dotację w wysokości 4 tysiące złotych na zakup nowości wydawniczych. Zachęcamy zatem wszystkich: nauczycieli, uczniów oraz rodziców do tworzenia list z własnymi propozycjami.

Trwający do 31 grudnia 2017 projekt, oprócz wzbogacenia biblioteki o nowości książkowe, ma na celu również rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa dzieci i młodzieży.

Liczymy na Waszą pomoc, pomysłowość i aktywny udział w planowanych akcjach i przedsięwzięciach.

Szczegółowe informacje można znaleźć w bibliotece szkolnej.